Skilsmisse bodeling

Hvad der trækker tiden ud på en skilsmisse og gør det til en for mange meget uheldig oplevelse er bodelingen. Vores bliver til dit og mit og alle værdier skal deles. Bodelingen ved en skilsmisse kan være meget hård og trække ud i langdrag, hvis ikke begge ægtefæller fra starten af er indstillet på at klare strabadserne så hurtigt som muligt og er kompromisvillige.

Grunden til, at vi i Danmark overhovedet skal bekymre os om bodelingen ved en skilsmisse er, at udgangspunktet for alt ægteskab er formuefællesskab. Når man i Danmark bliver gift med hinanden opstår der automatisk såkaldt fælleseje i ægteskabet. Alt hvad man ejer ved indgåelsen af ægteskabet og alt hvad man i løbet af ægteskabet erhverver bliver automatisk til fælleseje. Dette fælleseje deles lige op, når man bliver adskilt igen, enten ved død eller ved skilsmisse.

Med Skilsmissepilot.dk kan du indhente 3 gratis tilbud fra skilsmisseadvokater, der kan hjælpe dig i forbindelse med bodelingen – helt uforpligtende:

arrow
Nævnt i:

Det er muligt at oprette særeje i ægteskabet ved at oprette en ægtepagt. En ægtepagt kan man enten oprette selv ud fra en formular til et par hundrede kroner eller få oprettet af en advokat til et par tusinde kroner. Derudover skal en ægtepagt tinglyses, hvilket koster 1.400 kroner i fast gebyr fra staten.

I en ægtepagt er det muligt, såfremt begge ægtefæller er enige herom, at aftale særeje. Særeje beholdes af ejeren uanset død og skilsmisse. Hvis en person ejer en bil som særeje i et ægteskab som det eneste skal alle hans andre værdier stadig deles, men han får lov til at beholde bilen, hvis parterne bliver skilt, og bilen går direkte videre til hans arvinger udenom ægtefællen, hvis han dør først.

Gæld deles ikke. Har en ægtefælle alene gæld og ejer ingenting skal denne ikke dele noget – men dog stadig have halvdelen af den andens nettoaktiver.

Man udregner hvor meget en ægtefælle har ved at fratrække passiver fra aktiver. Hvis du ejer en bil til 200.000 kroner, men der er gæld for 50.000 kroner i bilen, er din bil 150.000 kroner værd og det er den værdi, der medtages i bodelingen ved en skilsmisse.

Eksempler på bodeling ved skilsmisse

Et billede siger mere end tusinde ord og et par gode eksempler kan være med til at forklare, hvad der egentligt er op og ned i en skilsmisse-bodeling.

Eksempel: Jeg skal skilles med min ægtefælle. Jeg ejer en lejlighed til 1 million kroner. Min ægtefælle ejer en bil til 400.000 kroner. Samlet ejer vi derfor 1.400.000 kroner og det er en bodel på 700.000 kroner til hver.

Eksempel: Jeg skal skilles med min ægtefælle. Jeg ejer en lejlighed til 1 million kroner. Min ægtefælle ejer absolut ingenting – faktisk har hun studiegæld for 200.000 kroner. Hendes gæld skal ikke deles, men det skal min lejlighed stadig ved bodelingen, og hun skal derfor have 500.000 kroner af mig.

Regnestykket ser anderledes ud, hvis der er oprettet en ægtepagt om særeje:

Eksempel: Jeg har været min ægtefælle utro og vi skal derfor skilles. Jeg ejer en bil til 600.000 kroner og min ægtefælle ejer samlet lejlighed og indbo for 5.000.000 kroner. Vi har dog en ægtepagt hvorefter alt er fuldstændigt særeje. Vi skal derfor ingenting dele. Havde vi ikke haft denne ægtepagt skulle jeg have haft halvdelen af hendes 5 millioner kroner og hun halvdelen af mine 600.000 kroner.

Forskellige former for særeje kan forrykke bodelingen

to stykker post it notes med tegninger af mand og kvinde der er kede af det

Særeje er ikke bare særeje. Der findes flere forskellige typer af særeje.

Det er vigtigt at notere, at man både kan have særeje over alt man ejer, særeje på en bestemt genstand (fx bil eller maleri) eller særeje over en del af ens formue (brøkdelssæreje). Man kan godt lave en ægtepagt om at kun den ene ægtefælle har særeje – men sådanne ægtepagter ses sjældent, da den anden ægtefælle stiller sig selv meget dårligt ved at underskrive denne.

Først og fremmest er der fuldstændigt særeje. Dette gælder for hele formuen og giver, som navnet antyder, særeje på alt. Ingenting deles i tilfælde af skilsmisse eller når en af ægtefællerne dør.

Man kan også oprette skilsmissesæreje. Dette har været muligt siden 1991. Skilsmissesæreje forvandles til fuldstændigt særeje i tilfælde af skilsmisse, men formuefællesskab i tilfælde af død. Hvis man synes det er smukt at dø sammen og dele værdier her som i et normalt ægteskab, men man samtidigt ikke vil risikere noget i tilfælde af en skilsmisse, er skilsmissesæreje som værn mod en skilsmisse-bodeling en oplagt løsning.

En tredje mulighed er brøkdelssæreje. Man kan aftale, at fx 1/4 eller 1/2 af ens formue er særeje, mens resten af fælleseje.

Man kan også lave genstandsbestemt særeje. Herefter er det en eller flere specifikke genstande, fx en bil, et maleri eller en porcelænssamling, der er særeje.

Alle typer for særeje har det til fælles at de oprettes ved hjælp af en ægtepagt. Ønsker du ingenting at dele, i tilfælde af,at du en dag bliver skilt fra din ægtefælle, kan du med fordel overveje enten selv at oprette eller lade en advokat oprette en skilsmissesæreje-ægtepagt eller lignende løsning.

Vederlagskrav rykker bodelingen

Vederlagskrav kan være med til at forrykke bodelingen ved en skilsmisse meget markant.

Et vederlagskrav kan gøres gældende i et af tre tilfælde:

 1. En ægtefælle har brugt fællesejet til at forbedre sit eget særeje. Dette er til skade for den anden ægtefælle og den anden ægtefælle skal derfor kompenseres for dette. Et sådant vederlagskrav kan fx gøres gældende, hvis en ægtefælle har fællesejemidler har renoveret sit sommerhus, der er særeje.
 2. En ægtefælle der på uforsvarlig vis har nedbragt sit fælleseje skal ikke kunne skade den anden herved. Hvis den ene ægtefælle med uforsvarlig adfærd eksempelvis har spillet 400.000 kroner væk i et kasino skal 400.000 kroner forfordeles til den anden ægtefælle, når bodelingen skal igangsættes som konsekvens af skilsmissen. Den ene ægtefælles misbrug af fællesejet må ikke gå ud over den anden ægtefælle.
 3. Hvis ægtefællen har brugt sit særeje til at forbedre fællesejet skal det ikke komme denne ægtefælle til skade. Hvis du fx har modtaget 200.000 kroner som arv, du har brugt på at renovere et samejet hus der er særeje, skal 200.000 forfordeles til dig ved bodelingen, da du ellers vil lide økonomisk skade.

Alle reglerne for vederlagskrav kan findes i Retsplejelovens § 23.

Eksempel: Jeg har været gift i 14 år med Hanne. I de 12 år har jeg hvert år spillet 20.000 kroner væk. Samlet set har jeg derfor spillet 240.000 kroner væk og det har alt sammen været fælleseje. Nu skal vi skilles. For at Hanne ikke skal blive stillet dårligt som følge af mit misbrug skal 240.000 kroner forfordeles til Hanne – på den måde ender hun med at stå, som om mit misbrug ikke havde fundet sted, og mit misbrug kommer alene mig til skade.

Skæringsdato er ved separation

en hvid mand og en rød kvinde vender ryggen til hinanden

De fleste skilsmisser i Danmark – undtagen dem, der overholder følgende krav – indledes med en separation. Separationsperioden er på enten et halvt år eller et helt år alt afhængigt af om ægtefællerne er enige om separationen eller ej.

Skæringsdatoen for den dato er den dag, hvor man teknisk set udregner bodelingen. I praktisk sker det meget senere, men man laver et hak i kalendere og opdeler værdierne i skilsmisse-bodelingen alt efter hvordan det ser ud på skæringsdatoen. Skæringsdatoen for bodelingen er den dag, hvor der bevilges separation – eller den dag, der bevilges skilsmisse, hvis man får direkte skilsmisse som følge af utroskab, vold, bigami, børnebortførelse eller længere tid skilt ad fra hinanden.

Det er en fordel at få klaret skilsmisse-bodelingen så hurtigt som muligt, da det ellers kan ende med at blive meget kompliceret, når skæringsdatoen ligger allerede ved separationsbevillingen. En skilsmisseadvokat vil have til formål både at klare bodelingen til din fordel, men også så hurtigt som muligt.

En skilsmisseadvokat kan hjælpe ved bodelingen

Meget få ægtefæller er helt enige om, hvordan skilsmissen skal forløbe og hvordan værdierne skal deles. Det er en skam, da skilsmissen forløber meget hurtigere og næsten smertefrit, hvis der er enighed om alt.

Er der ikke enighed om alt kan det være en fordel at hyre en skilsmisseadvokat. En skilsmisseadvokat hjælper alene den ene part i sagen og har til formål at lade denne part gå ud af skilsmissen med så meget som muligt så hurtigt som muligt – en gunstig bodeling ved skilsmissen.

Gå til denne side om skilsmisseadvokater og modtag 3 gratis tilbud – det er den samme formular, du finder i toppen af dette indlæg, og som du med fordel kan benytte til at finde den billigste skilsmisseadvokat til at hjælpe med din skilsmisse og den medhørende bodeling.

Har du spørgsmål til hvordan bodelingen ved en skilsmisse foregår – også konkret i forhold til hvem der skal beholde det eller det? Skriv gerne en kommentar herunder, og så vil jeg sørge for at svare på denne så hurtigt som muligt.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.7/5 (3 votes cast)
Skilsmisse bodeling, 4.7 out of 5 based on 3 ratings

2 tanker om "Skilsmisse bodeling"

 1. Søren Sloth

  Under “Vederlagskrav rykker bodelingen” afsnittet under de tre punkter skriver I
  “Alle reglerne for vederlagskrav kan findes i Retsplejelovens § 23.”

  Jeg tror I mener Retsvirkninglovens § 23…?

  mvh

  Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *