Skilsmissesæreje

Skilsmissesæreje

I Danmark har vi som udgangspunkt formuefællesskab i alle ægteskaber. Det får man helt automatisk når man bliver gift. Det betyder, at alt man ejer og kommer til i fremtiden at eje bliver delt ligeligt enten ved død eller skilsmisse.

Mange synes det er romantisk og “rigtigt” at dele lige over hvis ægteskabet afbrydes af døden. Men knap så mange synes det rigtige er at dele lige over i forhold til skilsmisse. Derfor har det siden 1991 været muligt at vælge skilsmissesæreje som en variant til formuefællesskabet.

Med skilsmissesæreje forvandles alt, ægtefællerne ejer, til særeje, hvis de bliver skilt ved en skilsmisse. Til gengæld forbliver deres værdier fælles i from af et formuefællesskab, hvis de i stedet adskilles af døden. Løsningen er meget populær blandt såvel yngre par som ældre par, der ikke ønsker at dele, hvis de ikke bliver sammen, til døden dem skiller.

Sådan opretter du skilsmissesæreje

Skilsmissesæreje oprettes, ligesom andet særeje, ved hjælp af en ægtepagt. I denne ægtepagt nedskriver ægtefællerne deres ønsker for formuefællesskab, underskriver den og til sidst bliver ægtepagten indsendt til tinglysning.

Det tager ikke mere end et par dage at skabe skilsmissesæreje inklusive tinglysning.

Du kan vælge selv at skabe din ægtepagt. Har du ikke en juridisk fordel kan du med fordel vælge at betale et par hundrede kroner for en ægtepagts-skabelon, hvilken du selv kan udfylde med dine konkrete ønsker.

Du kan også hyre en advokat til at lave din ægtepagt for dig. Her kan du få ægtepagten skræddersyet til dine præcise behov. At få en advokat til at varetage dette vil koste noget i stil med et par tusinde kroner og op alt efter hvor kompliceret din ægtepagt er. Vælger du en online-advokat vil du typisk være i stand til at få din ægtepagt skræddersyet til dig for mellem 2.000 kroner og 3.000 kroner.

Når først ægtepagten om skilsmissesæreje er skabt skal denne også tinglyses. Dette koster 1.400 kroner og er et fast gebyr til staten.

Sådan ophæves skilsmissesæreje

Hvis du alligevel ikke ønsker skilsmissesæreje i dit ægteskab og ønsker enten formuefællesskabet tilbage eller en helt anden særejeform kan dette ske ved at lave en ny ægtepagt, der tinglyses.

Du kan ikke “trække din ægtepagt tilbage” som sådan. Du kan dog lave en ny ægtepagt og tinglyse denne, hvorefter du går tilbage til almindeligt formuefællesskab eller til den nye ønskede særejeform.

Det er den senest tinglyste ægtepagt, der gælder.

I modsætning til med et testamente skal du ikke betale penge for at en notar varetager ægtepagten. Til gengæld skal du dog med et testamente ikke betale penge for tinglysning af det juridiske dokument.

Alternativer til skilsmissesæreje

Du kan også vælge andre varianter end nødvendigvis skilsmissesæreje. En anden mulighed er at vælge fuldstændigt særeje, der gælder for alle ejendele. Genstandsbestemt særeje gælder blot for bestemte genstande. Brøkdelssæreje gælder for en vis brøkdel af formuen.

Skilsmissesæreje kan ikke overtrumfe tredjemandsbestemt særeje. Har du fx fået arv af en forælder som fuldstændigt særeje forbliver dette også fuldstændigt uanset om du laver en ægtepagt med eller uden en anden særejeform.

Få økonomisk rådgivning til din skilsmisse 

En cirka lige stor del klarer deres skilsmisse ved hjælp af en skilsmisseadvokat som klarer den selv.

Men en advokat hjælper fortrinsvis med det juridiske aspekt af skilsmissen. Du får klaret din bodeling, finder ud af hvordan du står med den ægtepagt I har indgået og har mulighed for eventuelt at lave et nyt testamente. Den almindelige økonomiske situation kan advokaten kun i mindre omfang hjælpe med. Læs resten

Ægtepagt

En ægtepagt er et juridisk dokument der gør det muligt at oprette særeje i et ægteskab. Med særeje deler man ikke nødvendigvis ens genstande ligeligt som ellers er udgangspunktet, hvis man enten bliver skilt eller dør. Læs resten

Skilsmisse bodeling

Hvad der trækker tiden ud på en skilsmisse og gør det til en for mange meget uheldig oplevelse er bodelingen. Vores bliver til dit og mit og alle værdier skal deles. Bodelingen ved en skilsmisse kan være meget hård og trække ud i langdrag, hvis ikke begge ægtefæller fra starten af er indstillet på at klare strabadserne så hurtigt som muligt og er kompromisvillige. Læs resten