Hvornår kan jeg blive øjeblikkeligt skilt?

Skilsmisse er ikke en ret bortset fra ved fem specifikke tilfælde. I alle andre tilfælde kræves der indledende separation på et halvt år hvis parterne er enige om skilsmissen og et år hvis ikke.

Loven om ægteskabets retsvirkninger åbner dog op for, at man kan blive skilt fra den ene dag til den anden uden forudgående separation, hvis en af følgende fem betingelser er opfyldt:

§ 33: Utroskab

Har din partner været dig utro har du ret til at blive skilt. Indenfor betegnelsen “utroskab” falder samleje og lignende seksuelle forhold. At din ægtefælle har set en anden person og fx kysset med denne er ikke i sig selv skilsmissegrund.

Utroskabet skal være frivilligt. En voldtægt giver derfor ikke grund til skilsmisse (og det ville også være helt forfærdeligt, hvis det var tilfældet).

Det er den skilsmissesøgende ægtefælle, der skal bevise, at den anden person har været utro. Dette sker typisk ved at den anden ægtefælle eller dennes seksuelle partner indrømmer forholdet. Kan den skilsmissesøgende ægtefælle ikke bevise at den anden part har været utro kan der ikke bevilges skilsmisse udenom separation.

Kravene til at bevise utroskab er ikke uendeligt strikse. Kan den skilsmissesøgende ægtefælle fx bevise, at den anden ægtefælle har overnattet hos en anden kvinde i hendes seng eller på et hotel med denne vil dette ofte være nok til at opfylde § 33’s krav.

Hvis begge ægtefælle har været indforstående med utroskaben og accepteret denne kan utroskaben ikke bruges i forbindelse med § 33. Deltager begge ægtefæller fx i parlege kan der ikke blive bevilget skilsmisse.

Utroskab i separationsperioden er ikke forbudt. Hvis en ægtefælle er utro i separationsperioden fremrykkes skilsmissen altså ikke.

En ægtefælle, der ønsker at ophæve et ægteskab, kan ikke gå ud og være utro og så kræve ægteskabet ophørt. Den forulempede part skal anmode om skilsmissen. Ikke den forulempende.

Hvis du ønsker at blive skilt fordi din ægtefælle har været dig utro skal begæringen indgives senest 6 måneder efter at du er blevet bekendt med handlingen og senest 2 år efter, den er foretaget. Dette følger af RPL § 33 stk. 2.

§ 32: To års adskillelse

Hvis du og din ægtefælle har levet adskilt i over 2 år på grund af en uoverensstemmelse har I begge ret til øjeblikkelig skilsmisse. Er den ene ægtefælle flyttet til udlandet for at arbejde i 2 år og er der ingen uoverensstemmelser er dette altså ikke en gyldig grund.

Det er en betingelse at parterne har levet faktisk adskilt. Har de boet i hvert sit hjem 100 meter fra hinanden vil § 32 næppe kunne anvendes.

Hvis du og din ægtefælle flytter fra hinanden, flytter sammen igen og igen flytter fra hinanden regnes fristen fra sidste gang i flyttede sammen. I kan ikke “plusse” tiden væk fra hinanden.

§ 34: Vold

Har en ægtefælle været voldelig mod den anden har ægtefællen, hvem volden er begået imod, ret til skilsmisse. Retten gælder også hvis volden er udøvet overfor fælles børn.

Volden skal være af grovere karakter. En lussing vil ikke være nok – det vil en knytnæve i ansigtet til gengæld typisk.

Det er ægtefællen, volden er begået imod, der har bevisbyrden for at volden har været grov og forsætlig. Det er ikke en samtidig forudsætning at den ægtefælle, der har udøvet volden, er blevet straffet for denne (endnu).

Tidsfristen for at benytte denne paragraf er lig § 33 om utroskab – 6 måneder efter “kundskab” og 2 år efter hændelsen. Dette følger af stykke 2.

§ 35: Bigami

Bigami – at en person er gift med mere end én person – er øjeblikkelig skilsmissegrund. Bigami er ikke lovligt i Danmark.

Finder den ene ægtefælle ud af, at den anden ægtefælle i forvejen er gift i fx hjemlandet, har ægtefællen ret til skilsmisse.

§ 36: Børnebortførelse

Hvis en ægtefælle bortfører fælles børn ud af landet eller tilbageholder børn i udlandet har ægtefællen ret til skilsmisse.

Formålet med at indføre paragraffen i 2003 var at visse lande ikke vil blande sig i ægteskabelige konflikter og udlevere børn. Nu, hvor man kan blive øjeblikkeligt skilt, er der ikke tale om en ægteskabelig konflikt, men en faktisk kriminel handling, og alle lande samarbejder derfor.

Separation

De fleste afbrudte ægteskaber i Danmark endes ved separation.Er der ikke begået utroskab, vold, bigami, børnebortførelse eller har parterne ikke i flere år levet væk fra hinanden er det nødvendigt at leve i enten et halvt eller et helt år i separation.

Under separationsperioden lever ægtefællerne som enlige. De kan blot ikke gifte sig igen før skilsmissen er endelig. Formuefællesskabet ophører per separationsdatoen og ægtefællerne må gerne danne par med andre personer.

Har du spørgsmål til skilsmisse og separation hører jeg dem meget gerne i en kommentar herunder!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Hvornår kan jeg blive øjeblikkeligt skilt?, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *